Jak funguje Net Metering?

Dlouhodobý recept na levnou elektřinu

Snad jediným reálně dostupným zdrojem pro běžnou domácnost je domácí sluneční elektrárna na střeše či fasádě rodinného domku. Jenže, má to svá úskalí:

– Nesmí to být nikdo úplně chudý, protože investice není zanedbatelná.
– Slunce pořád nesvítí.
– Elektřina se nedá skladovat.
– Není dořešeno legislativní zázemí pro výstavbu „tradičně nedotovaných“ slunečních elektráren.

Řešení existuje

Když se rozhodnete pro realizaci sluneční elektrárny na svém domě jako již 25 000 rodin před vámi, byl by nejlepší způsob obchodování s elektřinou tzv. Net Metering. V tomto režimu by mohla být rodina schopna pokrýt veškerou spotřebu z vlastní vyrobené elektřiny a snížit tím své účty až na nulu.

A jak Net Metering funguje?

Podstatou myšlenky je právo na výrobu energie pro krytí vlastní spotřeby a právo využívat sítě jako veřejného statku, ovšem podle dohodnutých pravidel. Pokud solární elektrárna vyrobí více, než v dané době rodinný dům spotřebuje, elektřina přeteče do sítě a spotřebuje se v sousedství s minimálními ztrátami, pokud vyrobí méně, rodinný dům čerpá elektřinu ze sítě jako dosud.

V ročním úhrnu má majitel elektrárny právo odebrat bezplatně ze sítě maximálně tolik energie, kolik do ní dodal. Systém má samoregulační efekt. Rodině se vyplatí mít jenom tak velkou elektrárnu, která vyrobí tolik, kolik rodinný dům spotřebuje. Za nadvýrobu totiž majitel nedostane nic, elektřina propadne distribuční společnosti.

 12

Jaké jsou výhody Net Meteringu pro domácnosti? 

Net Metering pomáhá snižovat cenu elektrické energie pro domácnosti. Jeho další výhodou je nižší administrrativní náročnost vyúčtování elektřiny. Vyúčtování odebrané a dodané elektřiny proběhne jednou ročně místo dnešních zálohových plateb a ročního vyúčtování.

Na Net Metering lze nahlížet jako na zdroj rodinných úspor za nákup elektřiny pro domácnosti. V neposlední řadě Net Metering ve vyspělých evropských zemích jako je Dánsko nebo Itálie přispívá ke zjednodušení administrativního zatížení při výstavbě fotovoltaické elektrárny.

 

Jaké jsou výhody Net Meteringu pro ostatní subjekty na trhu?

Metoda Net Meteringu jako podpora výroby energie z obnovitelného zdroje nestojí nic ostatní odběratele elektřiny, ani nevyžaduje peníze ze státního rozpočtu. Snižuje zatížení sítě a ztráty v síti a snižuje tak související náklady na distribuci elektřiny, které patří u nás k nejvyšším v Evropě.

Zavedení Net Meterignu podporuje rozvoj fotovoltaického průmyslu, inovativních technologií a zaměstnanosti (instalační a servisní firmy, výrobci panelů a komponent apod.). Na Net Meteringu vydělá i stát, neboť získá více než miliardu korun na DPH do státního rozpočtu z výstavby elektráren.

Další přínos Net Meteringu je zvýšení konkurenčního prostředí v energetice, což je také rozhodně pozitivní. Net Metering zavádí prvek reálné konkurence do prostředí, kde dosud neomezeně vládly přirozené energetické monopoly.

 

A proč Net Metering u nás ještě není? Co brání jeho zavedení v ČR? 

Jde o politickou vůli vytvořit obyvatelstvu podmínky, aby mohlo šetřit náklady na energie. Před volbami se politické strany předháněly v opatřeních, která zajistí obyvatelům lepší živobytí. Nyní se budeme moci přesvědčit, jak vážně tato prohlášení byla míněna.  A přitom stačí málo!

Zpracovat příslušné vyhlášky a zákony. Kdyby vláda a politici nevěděli jak na to, inspiraci určitě najdou v řadě zemí Evropy i Ameriky.

Aby distribuční společnosti mohly Net Metering lidem nabízet, je třeba jim to povolit a v legislativě jej zahrnout do služeb distribučních společností. Na druhé straně je třeba stanovit, pro které zákazníky je Net Metering určen.

Jak to funguje třeba v USA najdete v článku „Jak funguje Net Metering“  od Mgr. Jiřího Zilvara na stránkách www.tzb-info.cz.