Ukládání energie, dobíjecí stanice pro elektromobily

Dobíjejte svůj elektromobil rychle a přitom v pohodlí vašeho domova. Dobíjecí stanice dobíjí elektromobily všech kompatibilních značek a modelů. Navíc nabízí mnoho inteligentních funkcí. Šetří čas a peníze prostřednictvím programovatelného dobíjení. Lze také využít pokročilé možnosti řízení dobíjení jako např. autorizaci identifikačními kartami nebo RFID čipy. Co jsou bateriová úložiště? Bateriová úložiště jsou zásobníky energie a jejich použití je širší, než se na první pohled může zdát. Principiálně jde o baterii připojenou přes obousměrný usměrňovač / střídač, který přeměňuje střídavý elektrický proud ze sítě na stejnosměrný proud při nabíjení baterie, a naopak při jejím vybíjení tuto energii předává zpět do sítě. Energie je uložena ve formě elektrochemické vazby v článcích nejčastěji na bázi lithia. O tom, zda má úložiště energii akumulovat či vydávat, rozhoduje jeho řídící systém – tzv. EMS (z anglického výrazu Energy Management System), který tak činí na základě uživatelem stanovených požadavků a měřených údajů. Jaká je funkce bateriových úložišť? Základní funkcí bateriového úložiště je ukládání energie kvůli jejímu pozdějšího využití, nebo z důvodu jejího momentálního přebytku. Pozdější využití uložené energie se může hodit pro případ zálohy, kdy dojde k výpadku napětí v distribuční síti, případně se využije v okamžiku, kdy je čerpání elektřiny ze sítě ekonomicky, technicky či jinak nevýhodné.